Privacy Statement

-

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar u als persoon. Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van u zodra u een lidmaatschap afsluit bij Culture Training Club of wanneer u de website van Culture Training Club bezoekt.

Waarom verwerkt Culture Training Club uw persoonsgegevens?

Culture Training Club verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van uw betalingen;
• Contact met u op te nemen per telefoon, e-mail of post indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening;
• U te informeren omtrent wijzigingen van onze producten en/of diensten;
• Het aanmaken van uw persoonlijke account voor het gebruik van onze diensten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief;
• Het registreren en uitvoering van uw lidmaatschap;
• Het verbeteren van onze website door het analyseren van uw bezoek;
• Het uitvoeren van wettelijke verplichting, zoals het doen van aangifte omzetbelasting.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Culture Training Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

Marketingactiviteiten:

Culture Training Club kan uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.
Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Personen die hun persoonsgegevens hebben verstrekt aan Culture Training Club, hebben de volgende rechten:
• Recht op informatie;
• Recht op inzage;
• Recht op rectificatie;
• Recht op gegevens wissing (vergetelheid);
• Recht op beperking van de verwerking;
• Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit);
• Recht van bezwaar;
• Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering.

Wijziging Privacy Statement:

Culture Training Club behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wij raadplegen u dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen om op te hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.